Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawieranej na odległość

Wzór oświadczenia w pliku pdf Wzór oświadczenia w pliku PDF

Wzór oświadczenia w pliku Word Wzór oświadczenia w pliku Word

Wskazówka do formatu pdf:
Do prawidłowego odtworzenia plików w formacie pdf niezbędny jest pdf-Viewer jak np. Adobe Reader, do pobrania bezpłatnie (http://get.adobe.com/pl/reader/).