Regulamin polityki prywatności

Regulamin polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą numer KRS 0000284522, numer NIP 5993014397


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa udostępniona pod adresem www.montax.pl jest zarządzana przez MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, numer KRS 0000284522 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5993014397, REGON 080185684, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu „Administratorem”.
2. Regulamin polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a także określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.montax.pl
3. Regulamin polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje w związku z działaniem Administratora w zgodności z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014r. Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1182 z dalszymi zmianami ), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1422).
4. Użytkownik strony internetowej, udostępnionej pod adresem www.montax.pl, jest każdorazowo informowany i zobowiązywany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przed skorzystaniem ze strony internetowej Administratora, w tym ze sklepu internetowego.
5. Korzystając ze strony internetowej, udostępnionej pod adresem www.montax.pl, w tym ze sklepu internetowego, Użytkownik potwierdza akceptację warunków niniejszego Regulaminu polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bez względu na to, czy użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie w serwisie Administratora.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszego Regulaminu polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz plików Cookies, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem: MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, telefon: 95 752 43 98, faks: 95 752 43 99, bądź mailowo pod adresem: info@montax.pl.


§ 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie polityki prywatności

Administrator – oznacza MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, numer KRS 0000284522 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5993014397, REGON 080185684, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te zawierają ustawienia Użytkownika i tworzone są przez przeglądarkę internetową w momentach aktywności w serwisie internetowym. Pliki zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi stronę internetową, w tym sklep internetowy, działającą pod adresem www.montax.pl.
Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem polityki prywatności i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 2. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają użycia plików Cookies.


§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)    konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)    świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a)    konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
c)    świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.


§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
Dla przeglądarki Firefox informacje Użytkownik znajdzie tutaj, dla przeglądarki Chrome tutaj.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie, bądź całkowite zablokowanie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Administratora.


§ 5. Korzystanie z serwisu Administratora przez osoby niepełnoletnie

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą przesyłać do Administratora żadnych informacji, jeśli nie otrzymają na to zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Bez takiej zgody osobom niepełnoletnim nie wolno samodzielnie dokonywać zamówień towarów, ani przeprowadzać żadnych innych legalnych transakcji, chyba że na takie czynności zezwalają obowiązujące przepisy prawa.


§ 6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014r. Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1182 z dalszymi zmianami) i przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013r. Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 1422), oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem.
2. Komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem Administratora podczas pozyskiwania danych osobowych Użytkownika jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Administratora są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3. Administrator zbiera i bezpiecznie przechowuje następujące dane osobowe Użytkowników:
    a)  dane zbierane podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie Administratora:
          - imię i nazwisko Użytkownika,
          - numer telefonu Użytkownika,
          - hasło niezbędne do korzystania z Serwisu, przy zalogowaniu się przez Użytkownika,
          - adres zamieszkania Użytkownika (w przypadku wystawienia na jego rzecz faktury),
          - numer NIP Użytkownika (w przypadku wystawienia na jego rzecz faktury),

    b) dane zbierane podczas transakcji zakupu towarów przez Użytkownika w sklepie internetowym:  
           - imię i nazwisko Użytkownika,
           - numer telefonu Użytkownika,
           - adres zamieszkania Użytkownika,

    c)  dane  niezbędne do wysłania katalogu (oferty handlowej) do Użytkownika:
          - imię i nazwisko Użytkownika (w przypadku wysłania za pomocą tradycyjnej poczty),
          - adres zamieszkania Użytkownika (w przypadku wysłania za pomocą tradycyjnej
            poczty),
          - adres mailowy Użytkownika (w przypadku wysłania pocztą elektroniczną )

    d) dane zbierane automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora:
          - adres IP Urządzenia używanego przez Użytkownika,
          - nazwa domeny Użytkownika,
          - typ przeglądarki internetowej używanej na Urządzeniu używanym przez Użytkownika,
          - typ systemu operacyjnego używanego na Urządzeniu używanym przez Użytkownika,
 
    e)   dane zbierane podczas kontaktowania się przez Użytkownika z Administratorem:
          - imię i nazwisko Użytkownika,
          - numer telefonu Użytkownika,
          - adres zamieszkania Użytkownika,
          - adres mailowy Użytkownika,
    
4. W procedurze rejestracji Użytkownika w Serwisie Administratora niektóre pola są oznaczone gwiazdką, co oznacza iż powinny być uzupełnione obowiązkowo, celem rejestracji.


§ 7. Prawo dostępu Użytkowników do danych osobowych

1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania treści reklamowych.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w artykule 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014r. Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1182 z dalszymi zmianami) lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora: MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, bądź mailowo na adres: info@montax.pl.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń (art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych), lub jeżeli wymagają tego inne przepisy prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej między Użytkownikiem a Administratorem.


§ 8. Zmiany Regulaminu polityki prywatności

1. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu polityki prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem: www.montax.pl.
2. Niniejszy Regulamin polityki prywatności MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje w wyżej określonym brzmieniu od dnia 1 marca 2015r.